Darījumu apliecināšana ierobežojumu periodā

Reaģējot uz Covid-19 straujo izplatību, Ministru kabinets izdevis jaunu rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumus Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", saskaņā ar kuriem ierastajā ikdienā tiek noteikti būtiski ierobežojumi. Šie ierobežojumi skar arī darījumu slēgšanu un to apliecināšanu notariālā kārtībā. Kas jāņem vērā plānojot darījuma notariālu apliecināšanu?
Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes mājaslapā latvijasnotars.lv sniegto informāciju, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ietvertajām normām

[1] Zvērināts notārs veic amata darbības primāri attālināti, izmantojot DigiNotārs klientu portāla videokonferenci. Ja zvērināts notārs veselības ziņā ir riska grupā, viņam ir tiesības veikt amata darbības tikai attālināti. Nosacījumi videokonferences norisei pieejami šeit (latviešu, krievu un angļu valodās). Klientam ir nepieciešams eParaksts, eParaksts Mobile vai kvalificētais Smart ID. Lai tos saņemtu, jāvēršas attiecīgi PMLP, LVRTC vai savā bankā.

[2] Notariālos pakalpojumus klātienē zvērinātā notāra birojā vai mājas vizītē var saņemt pēc iepriekšēja individuāla pieraksta bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas, ja zvērinātam notāram ir sadarbspējīgs sertifikāts, notariālos pakalpojumus nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai.

Zvērināts notārs var lemt par amata darbības atlikšanu klātienē, ja tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid-19 un šīs darbības izpilde nav saistīta ar objektīvu steidzamību, un atlikšana nerada nozīmīgu tiesību aizskārumu.

Zvērināta notāra birojā drīkst atrasties tikai klienti, kuri saņem notariālo palīdzību. Pavadošās personas nedrīkst atrasties zvērināta notāra birojā. Notāra birojā jānēsā sejas maskas un jāievēro 2 metru attālums, kā arī citi epidemioloģiskie drošības pasākumi, gan vakcinētiem un izslimojušiem, gan nevakcinētiem.

Nākošajās publikācijās sniegsim skaidrojošu informāciju par notāru pakalpojumu attālinātu saņemšanu izmantojot sistēmu DigiNotārs, kas būtiski atvieglos šo pakalpojumu saņemšanu ne tikai pandēmijas laikā, bet arī pēc atgriešanās ierastajā ikdienas ritmā